Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner
banner
banner
banner
banner

Fokonolona ao Maroantsetra

Fokonolona ao Maroantsetra En 2014, un centre d’information a été installé à Maroantsetra avec le financement du GEF-SGP PNUD. C’est une plate-forme d'échange d'informations au sein de la communauté. C’est la fédération des pêcheurs traditionnels de Maroantsetra qui dirige temporairement ce centre. Le centre est…

Vatomisoratra - Fianarantsoa

VATOMISORATRA-FIANARANTSOA Depuis 2013, DELC, suite à la demande du Fokonolona de Vatomisoratra, appuie le processus de plaidoyer pour la conservation des patrimoines naturels du fameux « Tetin’Itsangana » dans le commune rurale d’Alakamisy-Ambohimaha. Des espèces rares voire menacées sont présentes sur le lieu comme des lémuriens, « Trandraka »,…

Mahajanga

Financé par la Fondation Mac Arthur depuis 2008, DELC effectue plusieurs activités dans la région Ouest de Madagascar précisément dans la région Boeny. Pour l’année 2015 ; les réalisations se sont basées sur: Renforcement de capacité de pêcheurs traditionnels Formation des représentants de pêcheurs de chaque…

Les mots du directeur général

Les mots du Directeur Général Lalaina Rakotoson Randriatsitohaina Docteur en Sciences Juridiques Internationales Master en Droit de l’Environnement Directeur Général, DELC Mizàna Maitso Cette année 2016, DELC Mizàna Maitso célèbre son 20ème anniversaire!   Depuis sa création en 1996, des évènements ont marqué l’existence du…

Editorial

dgm

Cette année 2016, DELC Mizàna Maitso célèbre son 20ème anniversaire!... Lire la suite

A MacArthur Grant Supports ...

mme_lalainaAs a VLS student Lalaina Rakotoson viewed the Environmental Law Center as a model for what she hoped to create in her native Madagascar, so after receiving her Master of Studies in Environmental Law in 1995 she.... Lire  la suite

Tafatsangana tamin’ny fomba ofisialy ny Federasiona ny Mpanjono Madinika eto Maroantsetra

maroantsetra

Tao anatin’ny hafanam-po tanteraka ny nananganan’ny mpanjono madinika ny rafitra federasiona tao anatin’ny distrikan’ny Maroantsetra ny 28 septembre 2012 teo, ka lany tao anatin’ny fifidianana tamin’ny alalan’ny latsabato miafina Andriamatoa PHILIPPE Jean Claude hitarika izany federasiona ny mpanjono madinika izany. Marihina fa nandray anjara tamin’izany fananganana federasiona izany daholo ny fiombonan’ny fikambanan’ny mpanjono madinika na ny “Union des associations” izay efa tafatsangana isaky ny kominina misy ao anatin’ity distrika ity. Niainga tanteraka tamin’ny herin’ny mpanjono madinika avy any ifotony ity fananganana federasiona ity taorian’ny fanentanana sy ny fifandresen-dahatra nataon’ny fikambanana DELC izay miasa amin’iny faritra iny. Ny tanjon’ity federasiona ity dia ny fitandroana ny zon’ny mpanjono madinika sy ho fampandraisana anjara ny tsirairay amin’ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina ho fampandrosoana maharitra ny faritra manosolotenadidinan’ny fari-dranomasin’ny “Baie d’Antongil”. Nandritra ity fihaonam-ben’ny mpanjono madinika ity koa moa no nampiratiana ny Sonian’ny

mpanjono madinika izay nahatratra 500 mahery manohitra ny fampiasana ramikaoke (fitaovam-panjonoana manapotika ny zanatrondro) amin’iny faritry baie d’Antongil iny.
Taorian’ity fananganana federasiona ny mpanjono madinika ity dia nisy avy hatrany ny hetsika nataon’ny chef distrikan’ny Maroantsetra nidina tamin’ireo toerana izay malaza mpanao ramikaoka toa an’ny Navana sy Anjahana. Amin’izao fotoana izao dia efa azo heverina fa niato tanteraka ny fampiasana izany ramikaoka (sennes de plage) izany araka ny vaovao azo avy any antoerana.